Egy szó százat csinál

Műfaj: Vers

Edward király, angol király
Vágtatott fakó lován.
Körötte vörösen, ötszáz
Ember égett a máglyán.

Miért halt eme ötszáz
Íly szörnyű tűzhalált?
Miért vállalta az eltávozás
Eme iszonyú voltát?

Egyszerű kérdésre,
Egyszerű választ kapunk.
Nem tudták elviselni
A kegyetlen zsarnokuk.

Kimondták mit mindenki
Csak félve suttogott, négyszemközt.
De ők kiáltlak és nem féltek
Elmondani az uralkodóval szemközt.

S bár tudták mi a büntetés
Odaálltak s mint a kés
Mondták, zengték, szavalták
A mindenható isten igazát.

Ne hagyjuk az ötszáz halálát
Egy szó nélkül elveszni.
Álljunk ki mi is a térre.
Ne hagyjuk a szavakat elenyészni

ÉJEN A SZÓLÁSSZABADSÁG
PUSZTULJ CENZÚRA

A fönti soraim ugyan
Csak száz szót tartalmaznak.
De ha kell ötször
Olyan hosszúra is nyúlhatnának.

Ne féljetek kimondani mit éreztek.
Hiszen nem vagyunk nyúlszívűek.
Egy hang elveszhet a tömegben.
De ötszáz már megfékezhetetlen.

A szabadság és a szerelem
Mindkettő az én emberem.
De bármilyen jó is a szerelem
A szabadság jobban kell nekem.

Minden féle fajta remek,
A testi, a lelki és a beszédi.
E nélkül nem vagyunk mások,
Csak e bolygó céltalan lakói.

Új alkotás feltöltése