Élet adta pofonok

Műfaj: Vers
Téma: Erőszak

Egyet lépek lassan,előre,
másodszorra közelebb érek.
Fáj, hogy a távolság lelőne,
harmadszor a golyó elől kitérek.
Negyedik léptem, terror,
inkább vissza-visszalépek.
Megdermedek. Valós error,
ez a sok, törött üvegréteg.

Érzem egy hegyes szilánk,
vágja mélyen lábam.
Földből szikrázik miránk,
egy vezeték, benne áram.
Ötödikkel jutok nagyot,
kisebb teher, a vállamon.
S elgáncsol, mint egy vakot,
a látás nélküli fájdalom.

Sóvárog messze szemem,
nem ér el téged a látás.
Hirtelen heverek gyepen,
lábamon se gyógyul a vágás.
Hetediket próbálom most,
elszántan előre még!
Ki állít meg egy ilyen harcost?
Akadályok, szenvedés, elég!

Nyílt seb a hátamon,
szárny vájt rajta heget.
Izzik, mint a lávanyom,
mi engem is maga alá temet.
Mély levegőt veszek,
földről messze intem magam,
Mi történik? Mily szárnyak ezek?
Távolodik a föld alattam.

Sokadik pofont kapom,
hófehér kéztől az égen.
Keményen szúr nyakon,
bátortalanság, a szégyen.
Hát hiába van minden?
Semeddig sem érek?
Táv nem roskadhat sitten,
pedig, épp tőle félek.

Nagy sors-pofonok ezek,
folyton ég az arcom.
Ezzel fekszek, ezzel kelek,
így élem meg a kudarcom.
Legyőzhet-é a sors engem?
Nyilván igen, ha hagyom.
Lázadok az Élet ellen,
hogy szívem lába elé rakom?

Szárnyam segít fel,
a földről roskadtan.
Sok seb, vágás ível,
testemen rokkantan.
Bár vérzek, és fáj szívem,
itt is ott is kékes véraláfutás.
Szállok hajó felé vízen,
rajta áll az agg csuhás.

Halk vagyok, csendes.
Némán mögé állok.
Mit sem sejt a vesztes,
mögötte száll az átok.
Átkozom, de ez kevés!
Kezem hirtelen emelem.
Kínzónak kijár a verés,
gondolom föld alá temetem.

Idős arcán kezem csattan,
akkorát, hogy összerogy.
Visszaadom, amit kaptam,
nem állít meg immár, sehogy.
Bocsáss meg élet vétkemért,
de nem visellek el többet.
Megbűnhődsz a sok sebért,
hogy késed hátamba döfted.

Diadalmas mosoly számon,
de a bűn túl nagy teher.
A súly elnyom, alatta fázom,
nézem, ahogy ott hever.


Elcsüggedek, mi volt az ok?

Mi ez a szigorú rendszer?

Miért? Ha tenyerem is sajog.

Ne vágj vissza, ne tedd ember!

Új alkotás feltöltése