I. ÜZENŐFAL

Az üzenőfal a Nekem nem mindegy ingyenes, moderált szolgáltatása a regisztrált tanároknak. A Nekem nem mindegy oldalának üzemeltetője, a Világháló-Irodalom Alapítvány nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.

II. A FELHASZNÁLÓK
A Nekem nem mindegy üzenőfalát csak regisztrált tanári felhasználók használhatják és olvashatják. A regisztrált felhasználók nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a jelen MODERÁLÁSI ALAPELVEKBEN szabályozott módon tehetik közzé.
Bárki, aki a Nekem nem mindegy oldalának felhasználójaként regisztrálja magát, egyúttal elfogadja és tudomásul veszi a jelen MODERÁLÁSI ALAPELVEKBEN meghatározott szabályokat, feltételeket is.
A Nekem nem mindegy szolgáltatásait a felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe.

III. AZ ADATVÉDELEM
Az internetes fórumok és üzenőfalak – így a Nekem nem mindegyé is – jellegükből adódóan névtelenséget biztosítanak felhasználóiknak. Bizonyos megkötésekkel minden felhasználó olyan álnevet („nicket”) választhat magának, amilyet akar.
A Nekem nem mindegy – a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint – saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében.
Fontos szempont, hogy amennyiben a felhasználó személyének valóságos („IRL”) azonosítására alkalmas bemutatkozást tesz közzé, azt bárki(k) megismerheti(k), tárolhatja(ák), felhasználhatja(ák). Ez a Nekem nem mindegy felelősségi körén kívül esik, a Nekem nem mindegy mindössze annyit tehet, hogy az esetleg törölt adatok visszamásolását, az ezekre való hivatkozást szankcionálja.
A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat. Amennyiben az üzenőfalon olvasható hozzászólások egyike saját vagy mások jogos érdekeit sérti, illetve közérdeket sért, azt a honlap moderátora indoklás nélkül törölheti.
A felhasználóneved alatt keletkező valamennyi aktivitásért, kizárólag a felhasználó a felelős. Ezért kérjük, hogy jelszavát mindneki tartsa titokban, ne adja át másnak. Amennyiben bárki tudomására jut, hogy adatait más személy illetéktelenül használja, azonnal lépjen kapcsolatba velünk az info@nnm.hu e-mail címen.

IV. A MODERÁLÁS
A moderátor alapvető feladata, hogy biztosítsa a normális beszélgetés lehetőségét.
Amennyiben azt szükségesnek véli, a moderátor a tartalmi beavatkozásokról tájékoztatja a felhasználókat.
Kérjük, hogy ha egy felhasználónk olyan bejegyzésére bukkan, amely megítélése szerint jelen Moderálási alapelv valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze azt elektronikus levélben az info@nnm.hu címen.
1. Hozzászólások törlése
A moderátor joga és kötelessége, hogy az itt következő pontok valamelyikét megvalósító hozzászólásokat az üzenőfal adatbázisából törlésre kijelölje.
1.1. Jogsértő hozzászólások
Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.
1.2. Nickhamisítás
A nick (álnév) a virtuális személyiség hordozója. A valós személyiségtől eltérően kötelezettségei nem lehetnek, viszont bizonyos korlátozott jogok megilletik, ezért célszerű gondosan eljárni a nick kiválasztásakor.
Nem választható olyan nick, amely a valós életben:
- védett név,
- mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve.
- más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
- obszcén vagy trágár kifejezés,
- rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés,
- burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető név.
1.3. Tiltott nicknév vállalása
Nem használható olyan nick sem, amely egyértelműen köthető egy (ideiglenes vagy végleges) tiltás alatt lévő másik nickhez. Az ilyen tevékenység az adott álnév azonnali, végleges tiltását vonhatja maga után.
1.4. Témarombolás
Technikai rombolás: Minden olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a topik méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát.
Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, agresszív vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólások.
Ismétlés („flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több topikban, több alkalommal helyezi el.
1.5. Alpári, illetve agresszív, fenyegető hangnem
Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e (stb.), a moderátor feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében.
1.6. Bárki valós, személyes adatának (név, lakhely, munkahely, beosztás stb. – ún. „IRL adatok”) engedély nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, amennyiben az érintett azokat nem saját maga hozta nyilvánosságra. Ellenkező esetben is kötelező hivatkozni az illető felhasználó azon hozzászólására, ahol személyes adatait közzétette vagy arra egyértelműen utaló csatolást (linket) helyezett el.
1.8. A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató csatolások (linkek) szintén tiltottak.
2. Letiltások
A moderátor a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók (azaz akik a IV. 1. pontjai ellen vétenek) jogosultságait korlátozhatják. A tiltás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges.
A tiltási tételek nem kötelezően a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátor úgy látja jónak, akár azonnal kiszabhatja a legsúlyosabb büntetést is, illetve „átugorhatnak” közbenső tételeket.
Kirívóan durva esetben az adott nick végleges letiltása mellett az összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.
A moderátor által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.