Helyi koordinátorok bemutatása - észak-magyarországi régió

Ismerjétek meg az észak-magyarországi régió helyi koordinátorát, Laskó-Kuthi Adriennt és a mögötte álló Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesületet.

 

Laskó-Kuthi Adrienn vagyok, 1974-ben születtem Miskolcon, jelenleg is a közelben élek, de már számomra lakhatóbb, barátságosabb környezetben. 1996-tól biológia-környezetvédelem szakos tanárként kezdtem tanítani, majd a FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS alapgondolatainak széles körű megismertetése és az emberek önmaguk képviseletére való késztetése egyre hangsúlyosabbá számomra, így 2000-től a civil szférában helyezkedtem el (Ökológiai Intézet Alapítvány, Holocén Természetvédelmi Egyesület) ahol környezeti neveléssel, közösségfejlesztéssel, pályázatírással foglalkoztam. Azóta is tagja vagyok több civil szervezetnek, melyek az észak-magyarországi régióban működnek. Ebbéli tevékenységeim során közösségfejlesztéssel és továbbra is ökológiai szemléletformálással foglalkozom. Fontosnak tartom az emberek közti személyes kapcsolatok kibontakoztatását a kis helyi közösségek aktivizálása érdekében. Saját településemen is ebben a szellemben dolgozom. Szívesen kapcsolódom olyan kezdeményezésekhez, melyeken keresztül az emberek számára megmutathatjuk, hogy mindig van más, több oldala a világnak.

Ami volt, az lesz újra, és ami történt, az történik megint: semmi sem új a nap alatt. Nem törődnek az emberek a régiekkel. De a későbbiekre sem gondolnak majd azok, akik még később lesznek.”

DIALÓG A KÖZÖSSÉGEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

A Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület 2002 júniusában alakult. A Királdon zajló közösségfejlesztési terepmunka generálta a szervezetet, melyet egy baráti, ismerősi csapat alapított meg. Az egyesület létrehozatalának egyik célja, hogy ne egyedül, elszigetelve, magányos farkasként dolgozzunk a közösségi-közösségfejlesztői területen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, hanem egy csapatot felépítve, együtt próbáljunk segíteni a települések, kistérségek életének közösségi viszonyain.
Az alapító tagok több szakmai területről érkeztek, mellyel a szakmák közötti párbeszéd is elindult. Programjai között szerepel rendezvények konferenciák szervezése, melyek célja hogy bemutassák a fejlesztés eredményeit, a közösségfejlesztés módszereinek lehetőségeit.
A munkája során kiemelt hangsúlyt helyez a partnerség építésre, külföldi kapcsolatok kialakítására (különösen a határon átnyúló kapcsolatokra). Részt vesz a fenti célok és feladatok megvalósításához szükséges források megteremtésében, illetve bevon a célok megvalósításába más együttműködő partnereket is. Információs hálózat kialakításában közreműködik az elindult fejlesztések bemutatása céljából.
Célul tűztük még azt is az alakuláskor, hogy ne csak Miskolcról, hanem a megye térségeiből toborozzunk hasonlóképpen gondolkozó embereket közénk, hogy az évek során egy egész hálózattá fejlődjünk. Az elmúlt öt év alatt nagyon sokat tettünk ennek érdekében. Eljutottunk a megye hat kistérségébe e mellett számtalan településen dolgoztunk és dolgozunk még. Úgy gondoltuk, hogy munkánk alapja a terep lehet, hisz itt kerülnek felszínre az egyéb szükségletek, valamint itt tudunk kapcsolatokat építeni, embereket megismerni, akikkel tovább erősíthetjük szervezetünket is. A munkánk eredményeképpen számtalan civil szervezet alakult azokon a helyeken, ahol megjelentünk, képzéseket szerveztünk (civil, közösségfejlesztő, közösségi munka) a felszínre került hiányokra. Feltett szándékunk, hogy a továbbiakban is ennek a hálózatnak a megerősítésén és továbbfejlesztésén dolgozzunk.

PROGRAMJAINK:

AVASI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM: 2009-ben kezdődött sokrétű kezdeményezés, mely az Avason élőket szólítja meg. Ezen belül legfontosabb cél az itt lakók közti szociális szolidaritás, és társadalmi felelősségvállalás megerősítése, valamint interakciós szakadékok áthidalása. A sok-sok befektetett munka eredményeként 2014. szeptember 26-án megnyitotta kapuit az Avasi Közösségi Kávézó, amely tovább gyarapítja az Avas közösségi tereit.

ÖKOLÓGIAI SZEMLÉLETFORMÁLÁS: az utóbbi 5 évben KEOP és TÁMOP pályázati támogatással több településre eljutottunk környezet- természetvédelmi témák népszerűsítése érdekében.