AZ NNM PROGRAMRÓL RÖVIDEN

A Nekem nem mindegy programsorozat (NNM) a Norvég Civil Támogatási Alap jóvoltából megvalósuló országos közösségi és irodalmi kampány, melynek fő célkitűzése a társadalmi együttéléshez szükséges, alapvető demokratikus értékek megerősítése és megszilárdítása a középiskolás, 14-20 éves korosztályban.


AZ NNM PROGRAMRÓL RÉSZLETESEN – SLAM ÉS IRODALOM

A program tizenhat hónapja alatt három régióból – Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország –, régiónként minimum hét iskolát szólítunk meg, amelyek diákjaitól négy, a társadalmat érintő és foglalkoztató kérdéskör (szólásszabadság, erőszak, rasszizmus, elvándorlás) mentén várunk problémafelvető és -feltáró alkotásokat.

A programban részt vevő diákok munkáját egy-egy, az adott régióból származó vagy jelenleg ott élő kortárs magyar író – Grecsó Krisztián, Keresztesi József, Rácz Zsuzsa – segíti. Ők az NNM mentorai, akik kötődnek régiójuk történetéhez és elhivatott tehetséggondozók. Tanácsaikkal, írásaikkal, történeteikkel segítik és orientálják a fiatalokat, részt vesznek az NNM-eseményeken, valamint rendhagyó irodalomórákon személyesen, a program weboldalán pedig virtuálisan nyomon követik és értékelik a legjobb alkotásokat.

A Nekem nem mindegy másik fontos alappillére a magyar slamközösségek és slammerek elhivatott, mentori munkája, amely a társadalmi kérdésekkel vállaltan foglalkozó slam poetry műfaját hivatott megismertetni a fiatalokkal. A program vezetője Horváth Kristóf - Színész Bob, országos slambajnok, aki az NNM mentoraként számos slamtalálkozón, iskolai rendezvényen, rendhagyó irodalomórán dolgozza fel a négy témát az ifjú slammerekkel közösen.

A kirekesztés, rasszizmus, elvándorlás, erőszak, nemek közötti egyenlőtlenség, állampolgári inaktivitás a fiatalok életében, mindennapjaiban is fontos kérdések...

ALKOTÁSOK, VITÁK ÉS VERSENY

A Nekem nem mindegy program elsődleges céljának tekinti a demokratikus értékek erősítését a fiatalok körében, valamint annak tudatosítását, mennyire fontos egy működő ország életében, hogy tagjai aktívan részt vegyenek sorsuk alakításában. A szűk másfél éves közös munka során a diákoknak nemcsak a saját alkotásaikkal kell foglalkozniuk, de bevonjuk őket a döntési folyamatba is. Maguk véleményezik majd egymás alkotásait, szavaznak azokról, és az iskolai órákon közösen vitatják meg egymás gondolatait és műveit az adott problémákról.

Az NNM egy országos tehetségkutató és -gondozó verseny, amelynek során diákok százai hoznak létre és töltenek fel alkotásokat, amelyek közül kiválasztjuk a legjobbakat. Szerzőik a helyi mentorok segítségével fejlesztik tovább és tökéletesítik műveiket, hogy kéthavonta regionális győzteseket hirdethessünk. 2015 végén aztán egy nagyszabású rendezvény keretében összehívjuk az ország legtehetségesebb és -kreatívabb fiatal alkotóit, hogy nagy nyilvánosság előtt is bemutatkozhassanak.

A programban megvitatásra ajánlott problémák és kérdéskörök (kirekesztés, rasszizmus, elvándorlás, erőszak, nemek közötti egyenlőtlenség, állampolgári inaktivitás) a fiatalok életében, mindennapjaiban is fontos kérdések. Célunk, hogy új megvilágításban, több szempontot is figyelembe véve, viták és közös gondolkodás során ők maguk alakítsák ki és fogalmazzák meg véleményüket e kérdéskörökben.

EXTRÁK – NYÍLT TÉR ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDANYAGOK

A program azonban nemcsak a kiválasztott három régió minimum huszonegy iskolájában fut majd. Bárki csatlakozhat, várjuk az alkotásokat – weboldalunkon lehetőséget biztosítunk arra, hogy mindenki, aki kedvet érez, megossza gondolatait az adott társadalmi problémákról.

A részt vevő iskolák pedagógusai mellett az országban tanító bármely tanár komplex, letölthető és online is használható oktatási segédanyagokhoz juthat oldalunkon: az NNM keretében tárgyalt témakörökre épülő, a mentor írók és slammerek műveit feldolgozó és azokra reflektáló óravázlatokat és módszertani útmutatókat elérhetővé tesszük oldalunkon.

HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK

Hosszú távú célunk az NNM keretében fejlesztett projektoldal, a közösségi csatornák és a létrejövő oktatási-módszertani gyűjtemény fenntartása és működtetése a program bevezető szakaszának befejeződése után is.

A módszertani tapasztalatok megosztásával ösztönözni kívánjuk a pedagógusokat és a civil közösségfejlesztőket, hogy folytassák a megkezdett munkát. Új ötleteikkel, testre szabott formában saját iskolájukban és közegükben is teremtsenek hagyományt. Célunk, hogy a jövőben sok iskolában tartsanak Nekem nem mindegy-napokat, amikor a diákok lehetőséget kapnak fontos társadalmi kérdések és problémák, mindenkit érintő ügyek megvitatására, véleményük kifejtésére és alkotásaik bemutatására.

Reményeink szerint a Nekem nem mindegy programból a jövőben szélesebb mozgalom bontakozik ki, amely országszerte minden korosztályban hozzájárul a társadalmi önismerethez, illetve a magyar civil társadalom fejlődéséhez.